fbpx

Slide Slide Slide Slide Slide

Η συνεχόμενη εμπιστοσύνη σας μας πάει μπροστά! Μεταφέραμε το μηχανουργείο μας στο 12ο χλμ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχωρούδας. Οι νέες μας εγκατάστασεις 1.000 τμ στεγασμένου παραγωγικού χώρου και 3.000 τμ εξωτερικού αποτελούν την καρδιά της επιχείρησης. Στον χώρο αυτό αναπτύσσουμε: Προκατασκευασμένους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης Ηλεκτρικούς Πίνακες Χαμηλής Τάσης Εφαρμογές Διακίνησης Παλέτας, […]

Η τεχνολογία του Augmented Reality (Επαυξημένη Πραγματικότητα) αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς του Industry 4.0. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε πολλά διαφορετικά πεδία όπως Ξενοδοχειακές μονάδες, Βιομηχανίες, Πολυκαταστήματα κ.α. Στην βιομηχανία το AR έχει παρουσιασθεί ως ένα πανίσχυρο εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας της βιομηχανίας. Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια παραλλαγή της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality). […]

Σε μεγάλο πολυκατάστημα του Σκλαβενίτη, η εταιρία μας κλήθηκε να επέμβει για την προσωρινή επιδιόρθωση και τελική αποκατάσταση σε βλάβη που είχε το κατάστημα σε Υποσταθμο Μ.Τ. Η εταιρία μας αποξύλωσε τον παλαιό πίνακα Μ.Τ. ιδιοκατασκευής στον οποίο προκλήθηκε πρόβλημα από κακή όδευση καλωδίου χαμηλής τάσης. Ο πίνακας αποκαταστάθηκε με νέο της Schneider Electric​, χωρίς […]